Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ερωτήσεις 1ης ενότητας1. Τι είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες και τι προσδιορίζουν;
2. Τι είναι οι παράλληλοι, τι προσδιορίζουν και τι δείχνουν;
3. Τι γεωγραφικό πλάτος έχουν οι περιοχές που βρίσκονται πάνω στον ισημερινό;
4. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος;
5. Τι είναι οι μεσημβρινοί και τι προσδιορίζουν;
6. Ποιος είναι ο κυριότερος μεσημβρινός;
7. Σε τι μετριέται το γεωγραφικό μήκος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;
8. Σε τι μετριέται το γεωγραφικό πλάτος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;
9. Τι είναι η κλίμακα του χάρτη;
10. Ποιοι χάρτες χαρακτηρίζονται μικρής κλίμακας; Τι χαρακτηριστικά έχει τότε ο χάρτης;
11. Ποιοι χάρτες χαρακτηρίζονται μεγάλης κλίμακας; Τι χαρακτηριστικά έχει τότε ο χάρτης;
12. Τι είναι το υπόμνημα ενός χάρτη;
13. Τι είδους σύμβολα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χαρτογράφος σε έναν τοπογραφικό χάρτη;
14. Πως προσανατολίζεται κανείς σε ένα χάρτη;
15. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τους χάρτες; Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.
                                                                                          

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

H ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Η.Χ.: Κυρία, στη γρίπη των χοίρων οι χοί(η)ροι αρρώστησαν, επειδή έχασαν τις γυναίκες τους;
E.Π.: .....

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στην Καστοριά βρέθηκαν την Τετάρτη 29/11/2017 οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης, όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Μικρή γλυκιά ζωή".


Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Πατήστε εδώ, για να σύρετε την υδρόγειο σφαίρα και να βρείτε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου.

Μπορείς να ελέγξεις τις γνώσεις σου εδώ κι εδώ.

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕρωτήσεις
1.   Τι είναι ο περιοδικός πίνακας και με ποιο κριτήριο κατατάσσονται σε αυτόν τα χημικά στοιχεία;
2.   Ποια ήταν η ανάγκη για την ταξινόμηση των στοιχείων;
3.   Πώς ονομάζονται οι οριζόντιες σειρές και πώς οι κατακόρυφες στήλες στον περιοδικό πίνακα;
4.   Πόσες είναι οι περίοδοι και πόσες οι ομάδες στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
5.   Ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ονομάζεται ομάδα των:
α. αλκαλίων, β. αλκαλικών γαιών, γ. αλογόνων και δ. ευγενών αερίων;
6.   Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα χημικά στοιχεία ανάλογα με τις ιδιότητές τους και ποια είναι περισσότερα;
7.   Σε ποια περιοχή βρίσκονται τα μέταλλα και σε ποια τα αμέταλλα στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
8.   Πότε και από ποιον παρουσιάστηκε ο πρώτος περιοδικός πίνακας;
9.   Πότε δύο χημικά στοιχεία έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες: όταν βρίσκονται στην ίδια ομάδα ή στην ίδια περίοδο;
10.        Να διατυπώσετε τον νόμο της περιοδικότητας.
11.        Τα αλκάλια είναι μέταλλα ή αμέταλλα; Ποια χημικά στοιχεία ανήκουν στα αλκάλια;
12.        Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλκαλίων;
13.        Γιατί τα αλκάλια φυλάσσονται σε δοχεία με πετρέλαιο;
14.        Τι συμβαίνει κατά την αντίδραση ενός αλκαλίου με το νερό και τι είδους διάλυμα προκύπτει;
15.        Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων;
16.        Γιατί οι άνθρωποι στους αρχαίους πολιτισμούς κατασκεύαζαν κοσμήματα από χρυσό και άργυρο κι όχι από σίδηρο;
17.         Γιατί αν αφήσουμε στο μπαλκόνι για μερικές εβδομάδες ένα σιδερένιο καρφί κι ένα ατσάλινο κουταλάκι το καρφί θα σκουριάσει, ενώ το κουταλάκι πρακτικά δε θα αλλοιωθεί;
18.        Τι είναι τα κράματα; Γιατί κατασκευάζονται; Nα αναφερθούν 3 παραδείγματα.